Linux polecenia i FAQ


Polecenie apropos, help, info, man, whatis - pomoc systemowa
Polecenie cal - wyświetlanie kalendarza
Polecenie chmod - zarządzanie uprawnieniami
Polecenie chown - zarządzanie użytkownikami i grupami
Polecenie cvt i xrandr - ustawianie własnej rozdzielczości
Polecenie date - data i czas
Polecenie df - informacje o zajętości dysków
Polecenie dmidecode, hdparm, lspci i lsusb, - informacja o sprzęcie
Polecenie echo - polecenie
Polecenie export - polecenie
Polecenie export i xhost - uruchamianie programów w trybie graficznym z uprawnieniami root
Polecenie find i md5 - integralność katalogów i plików
Polecenie groupadd, useradd i adduser - dodawanie użytkowników i grup
Polecenie head i tail - wybieranie lini z pliku
Polecenie passwd - ustawianie hasła
Polecenie pidof, kill, ps, top - procesy w systemie
Polecenie read - czytaj
Polecenie rm - usuń
Polecenie touch - polecenie
Polecenie tune2fs - ustawianie licznika montowań
Polecenie setxkbmap - restart X-serwera
Polecenie sudo i visudo - uruchamianie programów root-a z konta zwykłego użytkownika
C.U.P.S. - zarządzanie drukowaniem
Mc - sróty klawiszowe
Skróty klawiaturowe
Strumienie i Potoki - przykłady
Vi edytor