Polecenie export oraz xhost

Gnsu służy do uruchamiania programów trybu graficznego z uprawnieniami root. Na przykład, aby uruchomić program Gslapt wpisujemy $ gnsu /usr/sbin/gslapt i wyskakuje error, że nie można otworzyć nowego okna X serwera z uprawnieniami root.

Aby uruchomić program musimy dodać (localhost) do listy kontroli dostępu (ACL), za pomocą polecenia xhost +localhost.
Następnie ustawimy zmienną (DISPLAY) tak, aby program wiedział gdzie ma się uruchomić. Robimy to za pomocą polecenia export DISPLAY=:0.0.

Od tej chwili polecenie $ gnsu /usr/sbin/gslapt działa poprawnie.
W Slackware 14.1 ze środowiskiem Xfce można to zrobić przez utworzenie skryptu o treści:

#!/bin/sh
xhost +localhost
export DISPLAY=:0.0

i dodanie go do autostartu.