Polecenie export

Polecenie export służy do ustawiania zmiennych środowiskowych: