Blokowanie konta użytkownika


Aby zablokować możliwość logowania się na dane konto wystarczy edytować plik /etc/passwd i dodać znak wykrzyknika lub gwiazdkę. Dla przykładu zablokujemy konto andrzej dla konsoli i dla X-ów.Niekiedy zachodzi potrzeba zablokowania wszystkich kont w systemie oprócz konta root. Można to osiągnąć tworząc plik tekstowy /etc/nologin o treści informacyjnej typu" "Czasowa blokada wszystkich kont". W efekcie tego podczas logowania pojawia się napis informacyjny o treści "Czasowa blokada wszystkich kont".

do góry