Skróty klawiaturowe


Lista najczęściej używanych skrótów systemowych i z KDE:
Alt F1 Otwiera menu Aplikacje
Alt F2 Otwiera menu Uruchom
Alt F3 Otwiera menu Szukaj
Alt F4 Zamyka aktywne okno
Alt F5 Pomniejsza okno
Alt F7 Przesuwanie okna za pomocą strzałek
Alt F8 Zmiana rozmiaru okna za pomocą strzałek
Alt F9 Minimalizacja aktywnego okna
Alt F10 Maksymalizacja aktywnego okna
Alt Q Zamyka aktywną aplikację
Alt Tab Przełącza między oknami
Alt W Zamyka aktywne okno
Ctrl C Zamknij program konsolowy
Kopiuj do schowka w X-sach
Ctrl F Szukaj
Ctrl P Drukuj
Cofnij ostatnią czybbość
Ctrl V Wklej ze schowka w X-sach
Ctrl Y Anuluj ostatnie cifnięcie
Ctrl Z Wstrzymaj program
Cofnij ostatnią czybbość
Ctrl Alt Backspace Restart X-serwera
Ctrl Alt D Zamknij wszystkie okna
Ctrl Alt Escape Zabija okno, na które najeżdzamy krzyżykiem
Ctrl Alt Fn Przełącza na następne terminale
Ctrl Alt L Blokuje wyświetlanie ekranu