CUPS - drukowanie w otoczeniu sieciowym


C.U.P.S (Common UNIX Printing System) jest to systemem obsługi urządzeń drukujących dla systemów bazujących na architekturze UNIX. CUPS został wydany przez firmę Easy Software Products na licencji GNU GPL i w 2007 roku został wykupiony przez firmę Apple, która nie zmieniła licencji na komercyjną. CUPS współpracuje z systemami operacyjnymi: AIX, GNU/Linux, FreeBSD, Mac OS X, HP-UX, IRIX, NetBSD, OpenBSD, Solaris, Tru64.

Aby drukarka zainstalowana na Linuksie mogła pełnić funkcję drukarki udostępnionej w sieci musi spełniać następujące warunki:
  1. Komputery z Linuksem i Windowsem pracują we wspólnej siec lokalnej. .
  2. Na komputerze Linuksowym należy zainstalować pakiet CUPS i uaktywnić demona cupsd.
  3. Należy zainstalować drukarkę lokalną przez interfejs sieciowy CUPS. Wykonujemy to wpisując w przeglądarkę polecenie http://localhost:631. Zaznaczamy opcję Współdziel drukarę.
W drugim etapie należy na komputerze z Windowsem dodać drukarkę sieciową wpisując w przeglądarkę http://IP_serwera_cups:631:


2013.11.21