Chown - ustawienie właściciela i grupy


chown [użytkownik][:grupa] plik-1 [plik-2 ...]

Opcje:
-c, --changes - jak -v, ale podanie tylko wtedy, kiedy zaszła zmiana
--no-preserve-root - bez traktowania katalogu głównego w specjalny sposób (domyślnie)
--preserve-root - odmowa rekusywnego działania na katalogu głównym
-f, --silent, --quiet - wyłączenie większości komunikatów o błędach
-v, --verbose - wypisanie większej liczby komunikatów
--reference=plik_wzorcowy - użycie użytkownika i grupy zapisanej w pliku o nazwie plik_wzorcowy
-R, --recursive - zmiany w podkatalogach i ich plikach
--help - wyświetlenie pomocy
--version - wyświetlenie informacji o wersji

Przykłady:
chown root /var/run/httpd.pid - zmiana właściciela na root
chown -vR andrzej:users /home/andrzej - zmiana właściciela na andrzej i grupy na users dla katalogu /home/andrzej z podkatalogami i plikami
chown -vR :users /home/andrzej - zmiana grupy na users dla katalogu /home/andrzej z pokatalogami i plikami
chown -vR 522:users /home/andrzej - zmiana właściciela na innego o identyfikatorze 512 (może jeszcze nie być utworzony) i grupy na users dla katalogu /home/andrzej, podkatalogów i wszystkich plików

do góry 2008.10.12