Echo - wyświetlanie napisów


echo [opcje] "tekst"
echo [opcje] "tekst" > plik
echo [opcje] "tekst" >> plik

Opcje:
-n - nie jest wysyłany znak nowej linii
-e - włącza interpretację znaków specjalnych:
    \a czyli alert, usłyszysz dzwonek
    \b backspace
    \c pomija znak kończący nowej linii
    \f escape
    \n form feed czyli wysuw strony
    \r znak nowej linii
    \t tabulacja pozioma
    \v tabulacja pionowa
    \\ backslash
    \nnn znak, którego kod ASCII ma wartość podaną ósemkowo
    \xnnn znak, którego kod ASCII ma wartość podaną szesnastkowo
--help - wyświetlenie pomocy
--version - wyświetlenie informacji o wersji

Przykłady:
echo "tekst" - wyświetla tekst
echo "tekst" > plik - zapisuje tekst w pliku, zerując poprzednią zawartość
echo "tekst" >> plik - zapisuje tekst w pliku dopisując do poprzedniej wartości.

do góry 2008.10.26