useradd, adduser, userdel - zarządzanie użytkownikamigroupadd, groupdel - zarządzanie grupami użytkowników