Ręczne ustawianie daty i czasu


Przechodzimy na konto administratora na konsoli i wydajemy dwa polecenia.
# date --set 2014-10-27
# date --set 20:02:00
I to jest wszystko.

2014.10.20