Procesy w Linuksie


Proces jest to program wykonujący się w komputerze. Inaczej mówiąc jest to aktualnie wykonywany przez procesor ciąg poleceń.
Każdy proces jest uruchamiany z uprawnieniami użytkownika, który go uruchomił i dlatego mamy procesy systemowe i procesy poszczególnych użytkowników.
Proces główny programu jest to wykonujący się główny kod programu. Może on także uruchamiać wiele procesów potomnych, które mu podlegają, tworząc strukturę drzewa. Jeżeli zabijemy proces główny, to samoczynnie kończą się procesy potomne. Czasami pozostaje jakiś nie zabity proces i nosi on wtedy nazwę procesu zombi.

Wieloprocesowość oraz wielozadaniowość polega na uruchomieniu wielu programów, zadań w tym samym czasie.

Polecenie top wyświetla wszystkie procesy i ich parametry:Polecenie ps -A wyświetla wszystkie procesy i ich PID:Polecenie ps -u andrzej wyświetla procesy użytkownika andrzej i ich PID.
Znając PID możemy zabić proces na przykład gimp-2.4 poleceniem # kill -9 6552Polecenie pidof oraz kill pozwalają zabić proces znając tylko jego nazwę:do góry 2008.11.23