Tune2fs - ustawienie dostrajalnych parametrów systemu plików na dyskach lub partcjach


Typowym zastosowaniem tego polecenia jest ustawienie licznika montowań pomiędzy wymuszonymi sprawdzeniami dysków lub partycji. Licznik można ustawić na ilość montowań, co w przypadku laptopów jest równoznaczne z ilością włączeń komputera. Można także ustawić czas przerwy pomiędzy sprawdzeniami w tygodniach lub miesiącach. Ponieważ ja włączam swój laptop często, bo niekiedy i siedem razy dziennie to domyślne wartości licznika montowań (28) są dla mnie za małe. Postanowiłem więc zwiększyć te wartości do 50 dla partycji root i do 100 dla partycji /home:

do góry