Korzystanie z dokumentacji i pomocy systemowej


W dystrybucji Slackware standardowo są zamieszczone graficzne narzędzia udzielające użytkownikom pomocy i informacji. Aby móc z nich korzystać należy zainstalować pakiety z dokumentacją. W menu pulpitu KDE w sekcji Dokumentacja znajdują się następujące pozycje:
Podpowiedzi Kandalfa - mało użyteczne narzędzie,
Polskie HOWTO (JTZ) - bardzo użyteczne narzędzia w polskiej wersji językowej (HOWTO i MINI-HOWTO),
Pomoc - zawierająca dokumentację oraz strony podręcznika;
- man pod nazwą (Strony podręcznika UNIX)
- info zawierająca strony informacyjne (pod nazwą Przeglądaj strony info)
- dokumentacja aplikacji zawartych w dystrybucji (pod nazwą Dokumentacja aplikacji)

Osobiście często korzystam z pomocy manuali (man), a rzadko z pozostałych. Często korzysta się z pomocy pracując w trybie tekstowtm. Jeżeli mamy wątpliwość jakich opcji programu użyć to korzystamy z polecenia uruchamianego z lini poleceń. Np. gdy dotyczy to programu wget to piszemy man wget i otrzymujemy pełną listę opisu programu. Niekiedy program jest w kilku manualach i wtedy wydajemy polecenie (np. man 5 passwd). Czasami, gdy chcemy uzyskać pełną informację piszemy man -a passwd i wyswietlają się wszystkie strony dotyczące programu passwd. Ciekawy efekt uzyskamy pisząc man man. Sprawdźcie to sami co z tego wyniknie.

Jezeli informacje uzyskane z polecenia man są niewystarczające to można spróbować uzyskać informację z programów info lub pinfo. Program pinfo jest polską wersją programu info. Czasami los płata figla i tak dla przykładu polecenie info wget wyświetli opis po polsku, a polecenie pinfo wget po angielsku. Z mojej praktyki wynika, że szukając informacji należy użyć trzech poleceń tj. man, info lub pinfo i zobaczyć czy wynik pracy programu będzie po polsku. Często tak właśnie jest.

Jeżeli dany program nie posiada stron man ani info to powinien mieć wewnętrzną pomoc wywoływaną poleceniem --help. Dla przykładu posłużę się programem wget (mimo, że ma on man i info). W tym przypadku piszemy wget --help i zostaje wyświetlona lista opisu, która jest tak długa, że zajmuje więcej niż jeden ekran. Aby tego uniknąć piszemy wget --help | less (tworzymy potok) i informacje są wyświetlane strona po stronie. Przechodzenie pomiędzy stronami jest możliwe przy użyciu klawiszy Page Up i Page Down. Czasami, kiedy program jest rozpakowywany w katalogu domowym, w celu uzyskania pomocy otwieramy mc i przechodzimy do katalogu, w którym jest rozpakowany program. Następnie kombinacją klawiszy ctrl oraz o zamykamy okno mc. W linię poleceń wpisujemy np. ./setiathome --help i otrzymujemy informację. Po zapoznaniu się z nią tą samą kombinacją klawiszy przywracamy okno mc.

Istnieje program wspomagający w/w programy o nazwie apropos (to samo co man -k), który stosuje się w przypadku lokalizowania szukanych poleceń. Np. gdy chcemy zlokalizować tematykę haseł to piszemy apropos passwd i otrzymujemy wykaz numerów manuali z tematyką haseł. Dalej stosujemy polecenia man 1 passwd, man 5 paasswd... Drugim takim poleceniem jest whatis (odpowiadający poleceniu man -f), które wyszukuje informację, której treść jest nam dokładnie znana. Np. whatis wget. Polecenie niepełne whatis wget nic nie wyświetli, natomiast polecenie apropos wget wyświetli tak samo jak apropos wget. Znając te właściwości można je zamiennie stosować.

Została do omówienia sprawa pomocy online z internetu. Aby móc korzystać we właściwy sposób z tej pomocy niestety musisz mieć drogi użytkowniku stałe łącze internetowe. Bez tego godziny spędzone na przeszukiwaniu stron internetowych zawyżą twój rachunek za połączenie. W dziale Linki są podane linki do wyszukiwarek programów i rpmów oraz do stron z dokumentacją.

do góry 2002.05.14