Wyświetlanie wybranych części pliku od początku i od końca


Przykłady używania poleceń:2016.01.14