Wyświetlanie kalendarza


Składnia: cal [-13smjyV] [[[dzień] miesiąc] rok]
Opcje:
-1, --one wyświetlenie tylko bieżącego miesiąca (domyślne)
-3, --three wyświetlenie poprzedniego, bieżącego i następnego miesiąca
-s, --sunday niedziela jako pierwszy dzień tygodnia
-m, --monday poniedziałek jako pierwszy dzień tygodnia
-j, --julian wyświetlanie dat juliańskich
-y, --year wyświetlenie całego bieżącego roku
-V, --version wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie
-h, --help wyświetlenie tego opisu i zakończenie

Z poziomu konsoli wydajemy polecenie:
cal -m 2016


2016.01.14