Chmod - prawa własności katalogów i plików


chmod [opcje] uprawnienia plik

Opcje:
-c, --changes - jak -v, ale podanie tylko wtedy, kiedy zaszła zmiana
--no-preserve-root - bez traktowania katalogu głównego w specjalny sposób (domyślnie)
--preserve-root - odmowa rekusywnego działania na katalogu głównym
-f, --silent, --quiet - wyłączenie większości komunikatów o błędach
-v, --verbose - wypisanie większej liczby komunikatów
--reference=plik_wzorcowy - użycie uprawnień plik_wzorcowy
-R, --recursive - zmiany w podkatalogach i ich plikach
--help - wyświetlenie pomocy
--version - wyświetlenie informacji o wersji

Uprawnienia:
u - użytkownik (user)
g - grupa (group)
o - inni (others)
a - wszyscy (all)
+ - dodaj uprawnienia
- - odebierz uprawnienia
= - przypisz takie, jakie podamy

Typ Odczyt Zapis Uruchamianie Uruchamianie tylko
dla katalogów
UID/GID Sticky bit
Numer 4 2 1      
Znak r w x X s t

Przykłady uprawnień:
-rw------- 600 - Tylko właściciel ma prawo do odczytu i zapisu
-rw-r--r-- 644 - Właściciel ma prawo do zapisu i odczytu, a reszta tylko prawo odczytu
-rw-rw-rw- 666 - Wszyscy mają prawo do odczytu i zapisu
-rwx------ 700 - Tylko właściciel ma prawo do odczytu, zapisu, uruchomienia
-rwxr-xr-x 755 - Właściciel ma wszystkie prawa do pliku, reszta tylko prawo do odczytu i uruchomienia
-rwxrwxrwx 777 - Wszyscy mają prawa do odczytu, zapisu i wykonywania
-rwx--x--x 711 - Właściciel ma wszystkie prawa, a reszta tylko prawo uruchomienia
drwx------ 700 - Właściciel katalogu ma pełne prawa do niego
drwx--r--r 744 - Właściciel ma pełne prawa do katalogu, a reszta ma prawo do odczytu
-rwsr-xr-x 4755 - Właściciel ma pełne prawa do pliku, grupa ma prawa odczytu i wykonania, reszta ma prawo uruchamiania. Plik ma atrybut SUID

Przykłady użycia z linii komend:
chmod a+w plik.txt – Wszyscy moglą edytować "plik.txt"
chmod o-x plik.txt – Usunięcie możliwość wykonywania 'plik.txt' przez pozostałych użytkowników
chmod go=rx plik.txt – grupy i inni mogą tylko czytać i wykonywać
chmod u=rwx,g=r-x,o=r plik.txt – user może wszystko, grupy mogą czytać i wykonywać, a inni tylko czytać
chmod 777 /home/user -R – Wszyscy mogą zmieniać zawartość katalogu /home/user oraz jego podkatalogów i plików w zakresie odczytu, zapisu i wykonywania

do góry 2008.10.05