Mc i niektóre skróty klawiszowe


Za pomocą klawiszy i strzałek można poruszać się po katalogach i plikach. Klawiszem ENTER można uruchomić programy lub wejść do katalogu.
Poszczególne operacje na plikach wywoływane są za pomocą klawiszy funkcyjnych od F1 do F10: Dodatkowe skróty klawiszowe: Przy czym "Ctrl + x !" oznacza, że trzymając klawisz "ctrl" naciskamy "x" i puszczając "ctrl" naciskamy "!" (z shiftem)).
Przy skrócie "Ctrl + x q" w prawym oknie ujrzymy podgląd pliku. Aby wrócić do widoku listy możemy skorzystać z menu Prawy/lista plików.


2014.11.25