Kursy i przykłady


Borland C++ Builder - faq autorstwa Piotra Wójtowicza (Hetman)
Darmowy - kompilator

Teoria i przykłady


Bankomat - wypłaty z bankomatu
Bardzo duże liczby - dodawanie
Bardzo duża liczba i liczba typu integer - mnożenie jako wielokrotne dodawanie
Budowa i struktura programu, nazwy i przestrzenie nazw
Cechy języka C++
Ciąg zbieżny 1/n - zakończenie obliczeń z zadana dokładnością
Dev-C++ i polskie litery
Dziedziczenie zmiennych i funkcji w klasach
Dzielenie liczb z pętlą while
Enkapsulacja czyli hermetyzacja
Funkcja - obliczanie sumy ciągu -(-1)^n/n, bez tablic
Funkcja - obliczanie wartości Max, Min, Suma, bez tablic
Funkcja pierwszego stopnia - miejsce zerowe
Funkcja zaprzyjaźniona z klasą
Funkcja zaprzyjaźniona z dwoma klasami
Funkcje w zewnętrznym pliku
Ilość liczb w zadanym przedziale wygenerowanych losowo
Instrukcja typedef
Instrukcje sterujące
Kalendarz - mając datę podaje dzień tygodnia
Kalendarz - mając datę podaje dzień tygodnia (wersja ze strukturą)
Klasa - baza danych pracowników z obiektem typu kontener
Klasa - baza danych pracowników z tablicami
Klasa - liczby zespolone z konstruktorem wersja 1
Klasa - liczby zespolone z konstruktorem wersja 2
Klasa pracownicy z konstruktorem - wersja 1
Klasa pracownicy z konstruktorem - wersja 2
Klasa - przykład
Konstruktor bezparametrowy
Konstruktor z parametrem wersja 1
Konstruktor z parametrem wersja 2
Konstruktor z parametrem wersja 3
Konwersja typu zmiennej "string" na "float"
Konwersja typu zmiennej "string" na "integer"
Liczby pierwsze - sito Eratostenesa
Najmniejsza Wspólna Wielokrotność - metodą Euklidesa
Największy Wspólny Dzielnik - metodą Euklidesa
Największy Wspólny Dzielnik - porównanie meod obliczeniowych
Obliczanie Max, min, sumy całości i na głównej przekątnej w tablicy dwuwymiarowej za pomocą wskaźników i funkcji
Operatory do obiektów
PI - metodą Monte Carlo
Pierwiastek kwadratowy z epsilon bez funkcji
Pierwiastek kwadratowy z epsilon i funkcją
Plik odczyt i zapis do pliku z dopisywaniem
Plik odczyt i zapis do pliku z nadpisywaniem
Podnoszenie "e" do potęgi "x" z zadaną dokładnością
Podnoszenie "e" do potęgi "x" z zadaną liczbą prób
Policzenie ilości znaków w zdaniu tekstowym - wersja z funkcją
Policzenie ilości znaków w zdaniu tekstowym - wersja bez funkcji
Policzenie ilości znaków w stringu - wersja z getline() i size()
Polimorfizm czyli wielopostaciowość
Przeciążanie nazwy funkcji
Referencja do zmiennej
Silnia - metodą rekurencyjną
Sortowanie liczb funkcją qsort()
Sortowanie tablicy ze wskaźnikiem i funkcją zewnętrzną
Struktura - przykład
Suma kolejnych liczb - metodą rekurencyjną
Średnia liczb generowanych losowo
Switch case - wielokrotny wybór
Tablica dynamiczna i stringi z białymi znakami
Tablica o rozmiarze zmieniającym się dynamicznie
Tablice - szeregowanie ciągu rosnąco
Tablice dwuwymiarowe - szeregowanie ciągu rosnąco
Tablica trójwymiarowa - przykład
Tablice - wczytywanie i wypisywanie danych z tablic jednowymiarowych
Tablice - wczytywanie i wypisywanie danych z tablic dwuwymiarowych
Tablice - wyszukiwanie elementu ciągu liczbowego o maksymalnej wartości
Tablice - wyszukiwanie elementu ciągu liczbowego o minimalnej wartości
Tablice - znaczników na zmienne typu string
Tablica w klasie
Truteń w n-tym pokoleniu - metodą rekurencyjną (liczby Fibonacciego)
Typ wyliczeniowy Enum - w połączeniu ze Switch
Typy obiektów - podział i charakterystyka
Typy zmiennych - podział i charakterystyka
Wielomian Hornera - wersja 1
Wielomian Hornera - wersja 2
Wielomiany - mnożenie dwóch wielomianów
Własna biblioteka - przykład
Wskaźniki do tablic
Wskaźniki - szukanie MAX elemntu tablicy
Wybrane definicje i pojęcia
X do potęgi Y - metodą rekurencyjną
Zamiana liczb arabskich na rzymskie
Zamiana liczb arabskich na rzymskie - wersja druga
Zamiana liczb rzymskich na arabskie
Zamiana liczb na wyrazy
Zamiana liczb na wyrazy - wersja druga
Zamiana dużych liczb na wyrazy
Zapis do pliu i odczyt z pliku wersja 1
Zapis do pliu i odczyt z pliku wersja 2
Zapis z tablicy do pliku
Odczyt tablicy zapisanej w pliku
Zamiana bardzo dużych liczb na wyrazy z funkcją
Zmienna typu char

do góry