Novel NetWare - sieciowy system plików


Opracowano na podstawie Wikipedi oraz książki K.Pytel i S.Osetek "Systemy i sieci komputerowe-część 2".
Novel NetWare - wiadomości z Wikipedii
Novel NetWare - architektura
Instalacja klienta Windowsowego
Tworzenie jednostki organizacyjnej
Tworzenie i modyfikacja konta użytkownika