Wypalanie płyt w Slackware


Posiadam tylko jedna wypalarkę firmy LG x24 (bez cdromu). Po instalacji i konfiguracji Slackware okazało się, że program Xcdroast jej nie widzi. Dodanie emulacji scsi za pomoca wpisu do lilo o treści append="hdd=ide-scsi" uruchomiło wypalarkę, ale nie udało mi się uruchomić montowania zwykłych płyt oraz programu Grip z konta zwykłego uzytkownika. Po przejrzeniu ustawień jądra stwierdziłem, że należy przestawić ustawienia SCSI disk support oraz SCSI CD-ROM support z jądra na moduł (jak na poniższych zrzutach):

 

Po wykonaniu kompilacji i zainstalowaniu jadra i modułów zmieniłem wpisy do lilo, aby dołaczyć emulację ide-scsi, wpisałem lilo i zatwierdziłem enterem. W pliku /etc/rc.d/rc.modules dopisałem.

/sbin/modprobe cs46xx
/sbin/modprobe mpu401
/sbin/modprobe sound
/sbin/modprobe ide-scsi

boot = /dev/hda
message = /boot/boot_message.txt
prompt
timeout = 1200
change-rules
 reset
vga = 771

other = /dev/hda1
 label = DOS
 table = /dev/hda

image = /boot/vmlinuz
 root = /dev/hdb1
 label = Linux
 read-only
 append="hdd=ide-scsi"

Zmieniamy także wpisy do /etc/fstab, aby wyglądały podobnie do moich. Robimy to, aby zwykły użytkownik mógł montować napędy. Może je montowac poleceniem mount /dev/scd0 i odmontowywać umount /dev/scd0. Wcześniej w pliku /dev/scd0 należy zmienić grupę na users, skasować link cdrom i utworzyć nowy link (cdrom) od /dev/scd0. W pliku /bin/mount musiałem ustawić bit UID.

/dev/hda1  /mnt/win_c    vfat    users,iocharset=iso8859-2,codepage=852   1  0
/dev/scd0  /mnt/cdrom    auto    noauto,users,ro        0  0
/dev/fd0   /mnt/floppy   auto    noauto,users         0  0

Po wykonaniu tych zmian możemy już montować napędy, słuchać muzyki z cdromów i wypalać płyty. Nie możemy natomiast tworzyć z płyt cdaudio wav-ów ani mp3 czy ogg jako zwykły uzytkownik. Dodawanie UID do programu Grip nic nie daje. W ustawieniach Grip-a należy sprawdzić ustawienia urządzenia na /dev/cdrom (bo jest link od scd0), ustawić ripper na /usr/bin/cdparanoia (nie może być na grip cdparanoia) i encoder na /usr/bin/oggenc. Nastepnie dla tych dwóch programów z konta root należy ustawić bit UID. Po tych zmianach program Grip pracuje poprawnie z konta zwykłego użytkownika.

W tej chwili mam osobny cdrom i po zainstalowaniu Slackware 9.0 nie musiałem kompilować jądra, a jedynie po pierwszym uruchomieniu xcdroast z konta root musiałem wyrazić zgodę, aby program mógł być obsługiwany przez innych userów. Wpisy do fstab wyglądają u mnie jak poniżej:
  /dev/hdb3 swap swap defaults 0 0 /dev/hdb1 / ext3 defaults 1 1 /dev/hdb2 /home ext3 defaults 1 2 /dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 noauto,users 0 0 /dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,users 0 0 devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 proc /proc proc defaults 0 0
Przy czym /dev/cdrom jest linkiem miękkim do hdc czyli do cdromu. Nagrywarka, która jest na hdd w pliku /etc/fstab nie jest ujęta.

do góry
17.01.2003.