Skaner - "Mustek ScanExpress 6000P" na porcie równoległym


Aby zainstalować skaner Mustek ScanExpress 6000P na porcie równoległym należy wykonać poniższe czynności:
  uruchomić moduł jądra do obsługi portu równoległego za pomocą polecenia
  /sbin/modprobe parport zamieszczonego w pliku /etc/rc.d/rc.local
  .


  Następnie w pliku /etc/sane.d/dll.conf należy odznaczyć linijkę z napisem mustek_pp. W pliku mustek_pp.conf należy dokonać zmian jak na poniższych zrzutach (trzy krzyżyki mówią mi, że tutaj coś zmieniłem, a tak naprawdę, to wystarczy jeden krzyżyk).


    

  Po wykonaniu tych czynności z konta root wydajemy polecenie: scanimage -L i czekamy na wynik. Jeżeli pojawi się nazwa skanera to wszystko zostało dobrze wykonane i możemy przystępować do pracy. Pracować jest najlepiej za pomocą graficznej nakładki na program Sane o nazwie Xsane. Do zastosowań domowych ten program w zupełności wystarczy. Za pomocą polecenia: ln -s /usr/bin/xsane /usr/lib/gimp/1.2/plug-ins dodamy do Gimpa wtyczkę do skanowania. Jest to bardzo dobre rozwiązanie szczególnie przy skanowaniu obrazów. W dystrybucji Slackware skaner można uruchomić z konta root za pomocą polecenia gimp, a z konta użytkownika kdesu gimp. Poniższe zrzuty wyjaśnią całą procedurę skanowania:

   
   

Można także skanować bez używania Gimpa za pomocą poleceń xsane lub kdesu xsane (z konta użytkownika). Można także pozmieniać właścicieli plików i uruchamiać skaner przez użytkowniów, ale zatraca się wtedy zalety tej dystrybucji jakimi jest bezpieczeństwo systemu. Program Xsane posiada także tą zaletę, że pozwala zapisywać zeskanowany obrazek z pismem do pliku tekstowego przy użyciu zewnętrznego programu gocr. Powoduje to, że do skanowania obrazów używam - kdesu gimp, a do wykonywania ocr - kdesu xsane. Jest to dobry kompromis. Program Kooka oferował mniejszy komfort pracy i dlatego z niego zrezygnowałem.

Ciągłe podawanie hasła do polecenia kdesu xsane jest męczące i aby to uprościć użyłem programu sudo, którego plik /etc/sudoers poddałem modyfikacji dopisując linijkę o treści:
Andrzej localhost=(root) NOPASSWD: /usr/bin/xsane,/usr/bin/gimp, /home/Andrzej/Bin/chown-skaner
W wyniku tego jako użytkownik Andrzej mogę uruchamiać z uprawnieniami root programy xsane, gimp oraz skrypt chown-skaner, bez podawania hasła. Jest to duże ułatwienie. I tak, aby uruchomić xsane piszemy sudo xsane lub sudo gimp. Zeskanowane pliki zapisuję do katalogu /home/Skaner. Niestety sa one własnością roota i dlatego powstał skrypt chown-skaner, aby zmienić prawa własności na Andrzej:Andrzej. Treść skryptu jest banalna:
#! /bin/sh
 set -x
 chown -vR Andrzej:Andrzej /home/Skaner

Następnie tworzymy dwa skrypty 1 - xsane-ocr i 2 - xsane-gimp umieszczone w katalogu /home/Andrzej/Bin o treści:
#! /bin/sh
 set -x
 sudo xsane && sudo /home/Andrzej/Bin/chown-skaner

#! /bin/sh
 set -x
 sudo gimp && sudo /home/Andrzej/Bin/chown-skaner

Powyższy zapis nakazuje wykonanie skanowania, a po jego poprawnym zakończeniu nakazuje zmianę właściciela i grupy plików z root na Andrzej. W edytorze menu, w ikonę uruchomieniową wpisujemy polecenia jak na poniższym zrzucie (dla skryptu xsane-gimp):


do góry
01.05.2003 i na bieżąco.