Loadlin - uruchamianie Linuksa z Dosa


Czasami zachodzi konieczność nieinstalowania lilo. Jak w takim przypadku uruchomić Linuksa? W tym celu został opracowany program loadlin znajdujący się standardowo (w postaci skompresowanej), w katalogu root. Program ten po rozpakowaniu musimy przekopiować na dysk C:\ jako katalog loadlin. Można to zrobić na dwa sposoby. W pierwszym montujemy partycję vfat poleceniem mount. W drugim instalujemy w Windowsie program explore2fs, za pomocą którego kopiujemy /root/loadlin... oraz /boot/vmlinuz. W c:\loadlin\linux.bat adoptujemy wpisy do swoich potrzeb i tak u mnie wygląda to następująco:
    rem Sample DOS batch file to boot Linux. rem First, ensure any unwritten disk buffers are flushed: smartdrv /C rem Start the LOADLIN process: c:\loadlin\loadlin c:\loadlin\vmlinuz root=/dev/hdb1 ro vga=788 hdd=ide-scsi
Wartość /dev/hdb1 informuje o położeniu partycji root. Cyfra 788 wymusza tryb graficzny 800x600. Emulacja ide-scsi jest potrzebna do pracy nagrywarki (urządzenie hdd). Aby wystartować Linuksa należy uruchomić plik c:\loadlin\linux.bat. Robienie tego ręcznie jest męczące i dlatego stworzyłem menu kontekstowe opisane poniżej:

Plik c:\config.sys.
    [menu] menuitem a,windows menuitem b,linux menudefault windows,7 [b] [a] device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1) Country=048,852,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys [common]

Plik c:\autoexec.bat.
    goto %config% :b c:\loadlin\linux.bat :a mode con codepage prepare=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi) mode con codepage select=852 keyb pl,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd4.sys :end

Podczas startu systemu otworzy się menu kontekstowe, w którym dokonamy wyboru uruchamianego systemu. Domyślnie kursor jest ustawiony na windows (menudefault) i po czasie 7sekund załączy go.

do góry
16.07.2003r.