Konqueror jako klient Ftp


Konqueror ma wiele ukrytych możliwości. Jedną z nich są profile widoków. Można np. dodać profil o nazwie Ftp-wsm. Jak to zrobić opiszę po kolei:
    Należy podzielić okno na dwie części i w prawym panelu w Adresie należy wpisać adres ftp://login:hasło@host_serwera_ftp.
    W menu Ustawienia/Konfiguruj profil widoku należy dodać profil np.: Ftp-wsm i zapisać zmiany.
    W edytorze menu należy dodać nową pozycję jak poniżej.








do góry
10.02.2005.