Rodzaje transmisji sygnałów


W teorii informacji możemy wyróżnić następujące rodzaje transmisji danych:

W informatyce możemy wyróżnić następujące rodzaje transmisji danych: