Apple Talk firmy Apple apple talk


Z internetu
Apple Talk jest to protokół sieciowy dla komputerów Macintosh, umożliwiający współużytkowanie plików, drukarek i zdalny dostęp do zasobów (serwery AppleShare).
jest to protokół przestarzały i nowe systemy firmy Apple zapewniają wsteczną zgodność z tym protokołem sieciowym. Jest to standard Open Transport, zapewniający zgodność z AppleTalk i z TCP/IP oraz z IPX.
Serwer AppleShare jest zastępowany serwerem FutureShare.
Jest to najlepsze rozwiązanie dla małych sieci lokalnych opartych o protokoły AppleTalk, zainstalowanych w wielu instytucjach, które mogą jeszcze długo pracować bez zamiany na FutureShare.
Obsługuje technologie LocalTalk, Ethernet i Token Ring, ale nie odpowiada wymaganiom większych sieci LAN lub WAN.

Działanie


Urządzenia przyłączone po raz [ierwszy do sieci AppleTalk same nadają sobie dynamicznie adresy, które są wybierane losowo z puli dozwolonych adresów.
Wybrany adres rozgłaszany jest po sieci, w celu wykrycia ewentualnej kolizji. Raz ustalony adres urządzenia jest przez nie zapamiętywany i wykorzystywany przy każdym następnym włączeniu urządzenia.
Adresom węzłów przypisywane są nazwy czytelne dla użytkowników (za pomocą GUI).
Kolejnym ważnym rozwiązaniem w sieci AppleTalk są strefy.
Wyodrębnienie takich logicznych obszarów sieci ułatwia użytkownikom dostęp do zasobów. Jedna strefa może obejmować kilka sieci.
Segmenty sieci, stające się osobnymi strefami, oddzielają routery.
Podział sieci na strefy ułatwia użytkownikom dostęp do usług, a użytkownicy widzą tylko zasoby lokalne, a nie wszystkie obiekty w sieci. Mogą jednak oni uzyskać dostęp do dowolnych zasobów w sieci złożonej.
Protokoły w Apple Talk mają postać modułów, rezydujących w różnych warstwach zestawu:
*niższe warstwy odpowiadają za tworzenie ramek i przesyłanie bitów
*pośrednia warstwa realizuje podział danych na pakiety, adresuje dane i utrzymuje sesje komunikacyjne między komputerami
*w najwyższych warstwach zdefiniowano protokoły dla aplikacji i sposoby dostępu programów do usług sieciowych.

do góry