Media transmisyjne


Z internetu i własne.
Media transmisyjne. W konwencjonalnych sieciach kable są podstawowym medium łączącym komputery ze względu na ich niską cenę i łatwość instalowania.
Przede wszystkim stosuje się kable miedziane ze względu na niską oporność, co sprawia, że sygnał może być przesyłany na dalszą odległość.
Typ okablowania w sieciach komputerowych jest tak dobierany, aby zminimalizować interferencję sygnałów.
W sieciach są używane kable miedziane, światłowody, fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło laserowe.

Kabel koncentryczny (BNC)


Kabel koncentryczny, często nazywany "koncentrykiem", składa się z dwóch koncentrycznych (czyli współosiowych) przewodów.
Najczęściej spotykany rodzaj kabla koncentrycznego składa się z pojedynczego przewodu miedzianego biegnącego w materiale izolacyjnym, na którym jest drugi przewodnik, (którym może być przewód lity lub pleciony), otoczony następną warstwą izolacyjną.
Całość otoczona jest koszulką ochronną z polichlorku winylu (PCW) lub Teflonu.
Zewnętrzny przewodnik nazywa sie popularnie oplotem i stanowi ekran przeciwzakłóceniowy dla wewnętrznego przewodu, którym jest przesyłany sygnał.
Kable koncentryczne mają różne impedancje falowe (50, 75, 100 ohmów).
Zalety koncentryków
Zaletą kabli koncentrycznych jest to, że potrafią obsługiwać komunikację w pasmach o dużej szerokości bez potrzeby instalowania wzmacniaków.
Kabel koncentryczny był pierwszym nośnikiem sieci Ethernet. Od tego czasu został on zupełnie wyparty przez skrętkę dwużyłową.
Wady koncentryka
Kabel koncentryczny jest mało odporny mechanicznie. Jego struktura szybko ulega uszkodzeniu, a to powoduje zakłócenia transmisji.
Dodatkowo sa one drogie i maja większą średnicę przez co mniej ich si ę mieści w korytkach instalacyjnych.
Cienki koncentryk
Cienki koncentryk (cienki Ethernet), składa się z pojedynczego, centralnego przewodu miedzianego, otoczonego warstwą izolacyjną i na wierzchu ekranem, przez co jest odporny na zakłócenia.
Maksymalna długość jednego segmentu sieci, (pomiędzy począktiem i końcem całej sieci)wynosi 185m, a przepustowość wynosi 10Mb/s.
Gruby koncentryk
Gruby koncentryk (gruby Ethernet lub żółty kabel), ze względu na to, że najczęściej ma żółty lub pomarańczowy kolor. Gruby Ethernet składa się z pojedynczego, centralnego przewodu otoczonego warstwą izolacyjną, a następnie ekranującą siateczką oraz zewnętrzną izolacją.
Maksymalna długość jednego segmentu sieci realizowanej na grubym koncentryku wynosi 500m, przy przepustowości do 10 Mb/s.
Przygotowanie kabli BNC
Należy przygotować kable koncentryczne o odpowiedniej długości, nie zapominając o pewnej rezerwie, najlepiej wymierzyć to prowadząc kabel tam gdzie on będzie zamontowany i uciąć go już po jego pociągnięciu (gdy mamy dłuższą rolkę pozwala zaoszczędzić dużo kabla).
Zakupione końcówki BNC powinny składać się z trzech elementów:
* obrączki na końcówkę kabla,
* igły
* końcówki
Na końcach sieci na kabel zakładamy terminator (po jeden na każdym końcu sieci).
Terminator (opornik o rezystancji dostosowanej do impedancji kabla) zapobiega odbiciu sygnału przesyłanego ze stacji po dotarciu do końcówki.
Absorbuje on wszystkie sygnały docierające na koniec kabla, uniemożliwia zakłócenia i zamyka obwód.

Kable miedziane


Najczęściej wykorzystywanym medium przesyłu danych są kable miedziane.
Tradycyjnym medium transmisyjnym jest w telekomunikacji kabel z parami przewodów miedzianych. W dzisiejszych sieciach używane są kable zawierające ponad 2000 par przewodów skręcanych.
Oprócz tego podstawowego zastosowania kable miedziane sprawdziły się w szeregu innych zastosowań m.in. jako kable instalacyjne, kable do transmisji danych, do systemów komutacyjnych, kable antenowe.
Dotychczas używane kable koncentryczne są wypierane przez bardziej nowoczesne, składające się z 4 par przewodów miedzianych.
Każda para przewodów jest skręcona i stąd pochodzi nazwa - kabel typu skrętka parowa.
Nowy kabel umożliwia pięciokrotnie, a nawet dwudziestoparokrotnie szybszą transmisję danych.
Podstawowa skrętka pozwala na przesłanie w ciągu jednej sekundy 100mln bitów danych, zaś przy zaawansowanych i skomplikowanych technikach kodowania sygnału może to być nawet 10 razy więcej.
Jest to równoważne przesłaniu w ciągu 1 sekundy 7 tys. stron maszynopisu!
Mimo że to liczba niemal astronomiczna, coraz częściej ta prędkość przestaje już wystarczać.
Skrętka dwużyłowa
Okablowanie skrętką dwużyłową, od dawna używane do obsługi połączeń głosowych, stało się standardową technologią używaną w sieciach LAN.
Skrętka dwużyłowa składa się z dwóch dość cienkich przewodów o średnicy od 4 do 9mm każdy. Przewody pokryte są cienką warstwą PCW i splecione razem.
Splecenie przewodów razem równoważy promieniowanie, na jakie wystawiony jest każdy z dwóch przewodów znosząc w ten sposób zakłócenia elektromagnetyczne, które inaczej przedostawałyby się do przewodnika miedzianego.
Grubość przewodu ma bezpośredni wpływ na jego sprawność. Większa średnica oznacza szersze pasmo komunikacji i większą długość maksymalną kabla, ale ze wzrostem średnicy kabla wzrastają także jego właściwości tłumienia.
W sieciach LAN najczęściej stosowane są cztery pary przewodów połączone razem w wiązki, które osłonięte są wspólną koszulką z PCW lub teflonu.
Ekranowana skrętka dwużyłowa
Ekranowana skrętka dwużyłowa (STP) ma dodatkową warstwę folii lub metalowego przewodu osłaniającego przewody.
Taki ekran osłonowy znajduje się bezpośrednio pod powierzchnią koszulki kabla.
Powodem wprowadzenia ekranowania była potrzeba użycia skrętek dwużyłowych w środowiskach podatnych na zakłócenia elektromagnetyczne i zakłócenia częstotliwościami radiowymi.
W praktyce przeszkadza to jednak skrętce w poprawnym funkcjonowaniu.
Ekranowanie przewodu za pomocą metalowej osłony chroni przed promieniowaniem zewnętrznym. Zatrzymuje ono, niestety, również promieniowanie indukowane, czyli wytwarzane przez ten przewód podczas przesyłania nim sygnału. Zamiast więc rozchodzić się normalnie, promieniowanie to zostaje odbite przez ekran i skierowane z powrotem do przewodu miedzianego, co może, z dużym prawdopodobieństwem, powodować uszkodzenia sygnału.
Ekranowanie jest niezbędne do pomyślnego przesyłania sygnałów kablami biegnącymi na wprost, w których sygnały przewodzone są jednym przewodnikiem (jak kabel koncentryczny), ale dla skrętek dwużyłowych jest ono częściej szkodliwe niż korzystne.
Zastosowanie skrętek
Rozmiarem standardowym okablowania sieci LAN jest kabel czteroparowy, czyli ośmiożyłowy.
Przewody ośmiożyłowej skrętki nieekranowanej podzielone są na cztery grupy po dwa przewody. Każda para składa się z przewodu dodatniego i ujemnego. Przewody nazywane są też wyprowadzeniami. Wyprowadzenia wykorzystuje się parami.
Skrętka jest stosowana przede wszystkim w topologii gwiazdy.
Każda stacja sieciowa jest połączona dwoma parami kabla typu skrętka bezpośrednio z centralnym urządzeniem zwanym koncentratorem lub hubem.
Wiele koncentratorów może być podłączonych do jednego tworząc hierarchiczną rozgałęzioną gwiazdę, lub może być połączonych przez gruby, cienki lub światłowodowy kręgosłup (ang. backbone).
Do podstawowych zalet skrętki należą:
* większa elastyczność okablowania
* lepsza użyteczność
* zwiększona niezawodność działania sieci
* możliwość zaimplementowania redundancji połączeń
* większa łatwość zarządzania

Światłowody


Kable światłowodowe to odmiana kabli telekomunikacyjnych, w której w charakterze medium transmisyjnego zastosowano światłowody.
Kable są doziemne, kanałowe, napowietrzne i podwodne, względnie konstrukcje hybrydowe zawierające obok światłowodów konwencjonalne pary przewodów miedzianych.
Kable światłowodowe potrafią przenosić wyższe częstotliwości spektrum elektromagnetycznego, przez co ma większą przepustowość. Dodatkowo przy małej średnicy ma bardzo dużo torów sygnałowych.
W sieciach LAN są stosowane do łączenia serwerów i koncentratorów.
Wady i zalety
* w osi centralnej kabla biegnie wiązka światłowodów przenoszących informację.
* nieobecność sygnału elektrycznego powoduje, że nie ma zakłóceń elektromagnetycznych.
* kabla światłowodowego nie można szpuntować ani podłączyć się do niego w żaden inny sposób.
* nośnik optyczny, jakim jest włókno szklane, pokryty jest koncentryczną ochronną warstwą plastiku dla osłony przed urazami mechanicznymi.

Budowa
* nośnikiem najczęściej jest szkło, ale równie dobrze może nim być optycznej jakości plastik.
* średnica światłowodu waha się od 5 mikronów do rozmiarów, które są łatwiej dostrzegalne gołym okiem.
* wszystkie rodzaje światłowodów biegną zwykle wiązkami przewodów po dwie lub więcej par.
Typowy światłowód do zastosowania w sieciach lokalnych ma średnicę 62,5 mikronów.
* włókna opisywane są najczęściej za pomocą dwóch liczb, (np. 62,5/125. Pierwsza liczba podaje średnicę w mikronach, druga natomiast, średnicę warstwy plastiku ochronnego).
* kable światłowodowe wykorzystywane są parami: jeden do wysyłania sygnałów, a drugi do ich odbioru.

do góry