FTP transport plików


Z Wikipedii, wolnej encyklopedii i z internetu.
FTP (File Transfer Protocol, ang. protokół transmisji plików), jest protokołem typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików z oraz na serwer, poprzez sieć TCP/IP. Protokół ten jest zdefiniowany przez IETF w RFC 959.
FTP jest protokołem 8-bitowym, dlatego nie wymaga specjalnego kodowania danych na postać 7-bitową, tak jak ma to miejsce w przypadku poczty elektronicznej (patrz standardy MIME, base64, quoted-printable, uuencode).
Do komunikacji wykorzystywane są dwa połączenia TCP. Jedno z nich jest połączeniem kontrolnym (za pomocą którego przesyłane są np. polecenia do serwera), drugie służy do transmisji danych (m.in. plików).
FTP działa w jednym z dwóch trybów:
* Tryb aktywny - korzysta z portów;
  21 TCP dla poleceń - połączenie nawiązuje klient
  20 TCP do przesyłu danych - połączenie nawiązuje serwer
* Tryb pasywny - korzysta z portów;
  21 TCP do poleceń - połączenie nawiązuje klient
  powyżej numeru 1024 TCP do przesyłu danych - połączenie nawiązuje klient
Poniżej została zamieszczona część logu transferu w trybie pasywnym (program Gftp):

 gFTP 2.0.18, Copyright (C) 1998-2003 Brian Masney <masneyb@gftp.org>.
 ...
 Lokalny katalog został pomyślnie zmieniony na /home/andrzej/Web
 Wyszukiwanie ftp.republika.pl
 Próba połączenia z ftp.republika.pl:21
 Nawiązano połączenie z ftp.republika.pl:21
 220 friko0 FTP server ready
 USER asperczwielun
 331 Password required for asperczwielun.
 PASS xxxx
 230 User asperczwielun logged in.
 SYST
 215 UNIX Type: L8
 TYPE I
 200 Type set to I
 CWD /Web
 550 /Web: No such file or directory
 PWD
 257 "/" is current directory.
 Loading directory listing / from server (LC_TIME=pl_PL.ISO8859-2)
 PASV
 227 Entering Passive Mode (213,180,128,80,135,103).
 LIST -aL
 150 Opening ASCII mode data connection for file list
 226-Transfer complete.
 226 Quotas on: using 57677.82 of 104857.60 kb
 Lokalny katalog został pomyślnie zmieniony na /home/andrzej
 Lokalny katalog został pomyślnie zmieniony na /home/andrzej/Tmp2


 TYPE A
 200 Type set to A
 PASV
 227 Entering Passive Mode (213,180,128,80,135,199).
 RETR /home.html
 150 Opening ASCII mode data connection for /home.html (125 bytes)
 226 Transfer complete.
 Pomyślnie przesłano /home.html z 0,98 KB/s
 Successfully changed mode of /home/andrzej/Tmp2/home.html to 644


W sieciach za firewallem komunikacja z serwerami FTP jest możliwa, jeżeli odpowiednie porty na firewallu (routerze) są otwarte.
Możliwe jest zainstalowanie wielu serwerów FTP za jednym i tym samem routerem. Warunkiem jest rozdzielenie portów przez router dla każdego serwera.

TFTP (skrót od angielskiego Trivial File Transfer Protocol), Jest to protokół standardu TCP/IP (uproszczona wersja FTP), który służy do przesyłania plików za pomocą datagramów UDP (port 69).
TFTP charakteryzuje się prostotą i małymi wymaganiami i z tego powodu jest stosowany np. w bezdyskowych stacjach roboczych do ściągnięcia systemu operacyjnego przed rozpoczęciem pracy.

FTPS jest to połączenie protokołu FTP z szyfrowaniem transmisji danych za pomocą SSL/TLS Usługa ta działa po portach:
ftps-data - 989/tcp
ftps-data - 989/udp
ftps - 990/tcp
ftps - 990/udp

do góry