Domeny kolizyjne


Domena kolizyjna jest to logiczny fragment sieci, w której może dochodzić do kolizji pakietów w czasie transmisji.
Na przykład gdy karty sieciowe pracują w trybie półdupleks i dwa komputery jednocześnie nadają do siebie. Występuje wtedy kolizja pakietów.
Granicę obszaru domeny kolizyjnej wyznaczają urządzenia sieciowe jak switch, mostek, router.
W domenie kolizyjnej sieci nie mogą się znajdować więcej niż 1024 hosty lub terminale, bo sieć przestanie działać.
do góry