DNS serwery nazw


Z Wikipedii, wolnej encyklopedii i z internetu.
DNS (ang. Domain Name System, system nazw domenowych) to system serwerów oraz protokół komunikacyjny, zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową.
Dzięki DNS nazwa, np. asperczwielun.republika.pl, może zostać zamieniona na odpowiadający jej adres IP, czyli 214.91.35.235.
Adresy DNS składają się z domen internetowych rozdzielonych kropkami. Dla przykładu w adresie Wikipedii org oznacza domenę funkcjonalną organizacji, wikipedia domenę należącą do fundacji Wikimedia, a pl polską domenę w sieci tej instytucji. W ten sposób możliwe jest budowanie hierarchii nazw, które porządkują internet.

DNS to złożony system komputerowy oraz prawny. Zapewnia z jednej strony rejestrację nazw domen internetowych i ich powiązanie z numerami IP.
Z drugiej strony obsługuje na bieżąco komputery, odnajdując adresy IP, odpowiadające poszczególnym nazwom.

Struktura domen


Wewnątrz każdej domeny można tworzyć tzw. subdomeny. Nazwy domen i poszczególnych komputerów składają się z pewnej liczby nazw, oddzielonych kropkami. Ostatnia z tych nazw jest domeną najwyższego poziomu. Każda z tych nazw może zawierać litery, cyfry lub znak '-'. Od niedawna w nazwach niektórych domen można używać znaków narodowych.
Trwają prace nad nowymi standardami odpowiadającymi DNS, które będą obsługiwać kodowanie Unicode, co pozwoli na umieszczanie w nazwach domen dowolnych znaków.

Administracja DNS


DNS pod względem organizacyjnym składa się z dwóch instytucji - IANA oraz ICANN. Nadzorują one ogólne zasady przyznawania nazw domen i adresów IP. Instytucje te cedują swoje uprawnienia na szereg lokalnych instytucji i firm w danych krajach.
W wielu krajach domena internetowa przyznana przez system DNS staje się własnością tego, kto pierwszy ją kupi. W Polsce jest ona tylko wynajmowana na określony czas.

Instytucje administrujące DNS w Polsce


W Polsce dostęp do systemu DNS jest ograniczony, a koszty rejestracji są bardzo wysokie. Dodatkowo administrator DNS może pod błahym pretekstem odmówić rejestracji domeny.
  NASK - nadzór nad domeną .pl jako całością
  IPPT PAN - rejestracja domeny .gov.pl
  ICM - .art.pl, .mbone.pl
  Fundacja Batorego - .ngo.pl
  TASK - .med.pl, .gda.pl, .gdansk.pl, .gdańsk.pl, .sopot.pl, .gdynia.pl
  SGH - .irc.pl
  Politechnika Wrocławska - .usenet.pl.

Oprócz tego kilkaset domen typu nazwa-firmy.pl wykupiły od NASK-u rozmaite firmy i mają one prawo zarządzać tymi domenami we własnym zakresie.
Dokładne informacje o rejestracji domen .pl znajdują się na stronie:
http://www.dns.pl/.

DNS od strony technicznej


Podstawą technicznego systemu DNS jest ogólnoświatowa sieć serwerów. Przechowują one informację na temat adresów domen. Każdy wpis zawiera nazwę oraz odpowiadający jej adres IP. Wpisy udostępniane są automatycznie, co pozwala na pracę Internetu.
DNS to również protokół komunikacyjny. Opisuje on sposób łączenia się klientów z serwerami DNS. Częścią specyfikacji protokołu jest również zestaw zaleceń, jak aktualizować wpisy w bazach domen internetowych.
Po całym świecie rozsiane są DNS, a 13 głównych serwerów na wszystkich kontynentach odpowiada za obsługę poszczególnych adresów internetowych.
System DNS posiada następujące cechy:

* Nie ma jednej centralnej bazy danych adresów IP i nazw
* Serwery DNS przechowują dane tylko wybranych domen
* Każda domena ma co najmniej 2 serwery DNS obsługujące ją
* Serwery DNS przechowują przez pewien czas odpowiedzi z innych serwerów (ang. caching)
* Komputer może mieć wiele różnych nazw
* Pod jedną nazwą może kryć się więcej niż 1 komputer
* Jeśli chcemy przenieść serwer WWW na komputer z innym adresem IP, to w serwerze DNS obsługującym domenę poprawiamy odpowiedni wpis
* Protokół DNS posługuje się do komunikacji głównie protokołem UDP
* Serwery DNS działają na porcie numer 53.
Przykładowo wpisujemy adres strony www.asperczwielun.org

* Przeglądarka wysyła zapytanie do jednego z serwerów TPSA zdefiniowanego w ustawieniach (np. 194.204.159.1)
* Jeżeli nie ma tam wpisu, to łączy się z jednym z 13 serwerów głównych (np. 198.41.0.4)
* Ten odpowiada, że tą domeną zarządza serwer o adresie 204.74.113.1
* Serwer TPSA pyta się tego serwera o adres strony
* I tak dalej, aż serwer TPSA dostanie ten adres i przekaże go do przegladarki.

Dynamiczny DNS


Osoby mające zmienny numer IP i chcący postawić własny serwer, muszą skorzystać z dynamicznego DNS.
Na komputerze instalujemy specjalny program kliencki, który składa się z programu działającego w tle jako demon, który śledzi zmiany adresu IP i dokonując jego automatycznej aktualizacji na serwerze DNS, a drugi to panel kontrolny:

* Klient sprawdza co pewien czas bieżący adres IP i jeśli uległ on zmianie to następuje aktualizacja rekordu DNS.
* Klient łączy się co pewien czas z serwerem usługodawcy, który sprawdza, czy był zmieniany IP.
Przykłady dyn DNS:

* Domeny.tv - http://www.domeny.tv
* DynDNS - http://www.dyndns.com
* DynDSL - http://www.dyndsl.com
* Dyn.pl - http://www.dyn.pl
* MyIP - http://myip.us
* No-IP - http://www.no-ip.com
* No-IP - http://www.no-ip.pl
* Open Domain Server - http://www.ods.org
* PlanetDNS - http://www.planetdns.net
* Widge - http://dns.widge.net
* Yi - http://www.yi.org
* ZoneEdit - http://www.zoneedit.com

do góry