P H P


PHPinfo() - wiadomości o serwerze
Manual - wersja częściowo spolszczona
Ćwiczenia z PHP

Ankieta przechowywana w pliku tekstowym
Autentykacja na login i hasło
Baza danych w pliku tekstowym
Licznik stron i podstron w pliku tekstowym
Wyszukiwarka tekstowa na stronie internetowej