Pascal i Turbopascal


Darmowy kompilator
Turbo Pascal 7.0 - pobieranie
Turbo Pascal 7.0 - konfiguracja edytora kodu
Popularne procedury FPC

Deklaracja stałych i zmiennych
Funkcje - przykład
Pętla FOR
Pętla IF
Pętla REPEAT UNTIL
Pętla WHILE
Procedury - przykład
Struktura programu
Typy zmiennych
Wybrane biblioteki FPC

Działania na danych typu char
Działania na danych typu string
Działania na liczbach całkowitych
Działania na liczbach rzeczywistych
Dzielenie liczb z pętlą if i while
Funkcje trygonometryczne
Gra w kostki - dla dwóch graczy
Kup samochód - przykład zastosowania tabel decyzyjnych
Losowanie pytań na egzamin
Obliczanie silni z pętlą for - wersja 1
Obliczanie silni z pętlą for - wersja 2
Obliczanie silni - podstawa do przekształcenia na procedurą
Obliczanie silni z procedurą
Obwód i pole koła
Podatek - przykład obliczania
Procedury i funkcje - przykład zastosowania
Sprawdzenie czy liczba jest podzielna przez trzy
Średnia liczb generowanych losowo
Tablice jednowymiarowe
Tablice jednowymiarowe - szeregowanie
Witaj Świecie
Wskaźniki do tablic - przykład zastosowania
Wyświetlanie w kolumnach
Zamiana liczb dziesiętnych na dwójkowe
Zamiana liczb dwójkowych na dziesiętne
Zamiana liczby na litery

Powyższe kody źródłowe są utworzone w programach Kdevelop i Dev-pascal. Aby kody działały zamiennie należy ustawić opcje kompilatora jak poniżej:
K d e v e l o p D e v - p a s c a l

do góry