SPIS SKRYPTÓW JAVASCRIPT AJAX
  1. Pole input formularza - przykład interakcji
  2. Pole input formularza z animacją tekstu i grafiki - przykład interakcji