Teoria i przykłady


Wypisywanie i wczytywanie - stringów z klawiatury
Podstawowe działania arytmetycznje - dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i reszta z dzielenia
Funkcja matematyczna Pow(x,y) - kwadrat liczby, dowolna potęga x^y, pierwiastek dowolnego stopnia x^1/y
Pętla do while ze strażnikiem - suma elementów wczytywanych z klawiatury
Tablica jednowymiarowa - suma elementów deklarowanych statycznie
Tablica jednowymiarowa - suma elementów wczytywanych z klawiatury
Kolekcje - Listy i pętla foreach - wczytywanie z klawiatury, sortowanie i wypisywanie
Kolekcje - Listy i pętla foreach - przypisanie na stałe danych do listy
Metoda klasy - przykład klasy Auta
Klasy - dziedziczenie - przykład klasy Auta
do góry