Ustawa o Ochronie Danych Osobowych


Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z 1997 roku są to regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności (Wikipedia).

Pozostałe wymogi bezpieczeństwa zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2004 roku.

do góry