Płyty zapisane w systemie UDF


UDF (ang. Universal Disk Format) jest to system plików stworzony jako rozszerzeniem standardu ISO 9660 oraz standardu ISO 13346. UDF służący do zapisywania danych na nagrywalnych nośnikach danych (cd, dvd, ...) w systemie pakietowym. Przeważnie ogranicza to możliwość ponownego zapisu tych nośników. W Slackware 14.1 nie mogłem skopiować płyty wypalonej pod Windowsem z UDF, gdyż program K3b jej nie widział. Aby wypalić nową płytę użyłem poniższego sposobu:
2013.11.20