Zdalna sesja po SSH przez lokalny serwer proxy


Przykład dotyczy pracowni szkolnej z systemem WindowsXP, która ma zablokowane usługi, a cały ruch sieciowy idzie przez serwer proxy, o nieznanych mi parametrach. Dodatkowo nie mam uprawnień administratora i nie mogę zainstalować skanera portów. Często potrzebuję skorzystać z mojego komputera domowego z zainstalowanym Slackware, w celach dydaktycznych. Ssh, telnet ani ftp nie działają bezpośrednio. W tym przypadku tunelowanie usług może rozwiązać mój problem.
W internecie na stronie http://sfh.pl znalazłem program putty-setup.exe, który zainstalowłem na komputerze domowym. W katalogu Program Files był dodatkowo program detektor proxy.exe, który po skopiowaniu na inny komputer uruchamiał się bez instalacji. Skorzystałem z tego programu i ustaliłem nazwę serwera proxy i port na którym działa. Poniższy rysunek pokazuje tą sytuację (dane są zmienione):


Jak widać należy stworzyć tunel z komputera lokalnego przez lokalny serwer proxy. Poniższe zrzuty ekranu PuTTY pokazują jak należy to zrobić:
Zamiast 12000 można wpisać inny nieużywany port na komputerze lokalnym.
Po podaniu loginu i hasła wchodzę na konto shellowe mojego domowego komputera. Samo połączenie jest dużo wolniejsze od połaczenia bezpośredniego, ale tunel spełnia swoje zadanie. Serwer ssh można postawić na innym porcie jeżeli na porcie 22 nie działa.
Samo wpisanie danych serwera proxy bezpośrednio w zakładkę proxy nie umożliwiło połączenia.

do góry 2006.09.15