Slackware - 10.0


W tej wersji Slackware programy pracują stabilnie i szybko, a system jest "przewidywalny w zachowaniu". Jest możliwość pobrania gotowych pakietów z http://linuxpackages.net, chociaż nie wszystkie pracują do końca poprawnie. Niektóre programy musiałem kompilować ze źródeł.

Jak widać Slackware spełnia wymagania dla typu desktop i w zastosowaniach domowych sprawdza się. Dodatkowo na moim sprzęcie (2 GHz i 256 MB Ram) pracuje szybko. Praca z pakietem OpenOffice, Qcad, Gimp, skanerem Plustek OpticSlim 2400 jest wygodna.

Problem (u mnie) sprawiają sterowniki alsa, które musiałem odinstalować i pracować na systemie dźwięku OSS. Inną sprawą jest złe działanie programów Gimp i Xsane, a konkretnie niemożność odczytu polskich ogonków. Spowodowane jest to pakietem glibc-2.3.2, który koduje w UTF-8. Wyjściem z sytuacji jest stworzenie skryptu o nazwie glib2.sh w katalogu /etc/profile.d o treści:

#!/bin/sh
export G_BROKEN_FILENAMES=1

Po restarcie systemu w/w programy pracują poprawnie (kodują właściwie).

Na stronie pani Justyny Sidorskiej o użytkowaniu Slackware-10.0 jest zalecany sposób localizacji, przez ustawienie innej zmiennej środowiskowej:
export G_FILENAME_ENCODING=latin2
Przy kodowaniu utf-8 regułka ma postać:
export G_FILENAME_ENCODING=utf-8

Aby ustawić polskie locale i aby kompilacja programów odbywała się w iso8859-2, należy w pliku
/etc/profile.d/lang.sh określić rodzaj kodowania:

export LANG=pl_PL.ISO8859-2

Polecenie locale wydane na konsoli pokaże nam ustawienia lokalizacyjne:Po tych zmianach programy są po Polsku (w kodowaniu iso8859-2), a kompilacja nowych programów jest poprawna.
Nie mam ustawionych zmiennych
export LESSCHARSET=latin1
export LC_ALL=pl_PL.ISO8859-2,
bo bez niej też mam wszędzie polskie litery.

Inną sprawą są dokumenty Worda otwierane w Open Office, których treść nie da się skopiować do edytorów KDE, bo przy zapisie podawane jest , że dokument ma kodowanie UTF-8. Wyjściem z sytuacji jest program iconv, którego należy używać wg. poniższego schematu:

iconv -f UTF-8 -t ISO8859-2 plik_do_konwersji > nowy
iconv -f ISO8859-2 -t UTF-8 plik_do_konwersji > nowy

Dokumenty utworzone w Open Office przenoszą sie bez problemów.

W Slackware-10.0 należy odinstalować pakiet ImageMagic i zainstalować wersję ze Slackware-9.1. Inaczej nie będzie działało tworzenie animowanych gifów programem convert (skryptem Xmorph).

do góry 2004.12.29