Postfix + Thunderbird + Kmail


Serwer Postfix do pracy wymaga następujących pakietów: cyrus-sasl, db4, mysql5, openldap, openssl, postgresql8. Część z nich musiałem dograć, bo standardowo nie występują w dystrybucji Slackware. Automatycznie zostaje dodany użytkownik postfix oraz grupy postfix i postdrop. Następnie dodałem do użytkownika andrzej grupy postfix i postdrop, jak poniżej:Musiałem także utworzyć link symboliczny z /usr/lib/mysql/mysqlclient.so.15.0.0 do /usr/lib/mysqlclient.so.15. Założyłem autentykację na login i hasło z pliku /etc/shadows. W tym celu utworzyłem plik smtpd.conf w katalogu /usr/lib/sasl2 o treści:

#Gdy korzystasz z /etc/shadow
pwcheck_method: saslauthd
Do pracy na pojedyńczym komputerze (mój ma nazwę aspercz.wielun), wystarczy zmienić dwa wpisy (jak poniżej), oraz dodać linie związane z autentykacją, w pliku /etc/postfix/main.cf:

# zmienione
myhostname = aspercz
mydomain = wielun

# dopisane na końcu, bez łamania linii
smtpd_sasl_auth_enable = yes
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated , reject,
      check_relay_domains
Można także wprowadzić zmiany w innych plikach z katalogu /etc/postfix, zgodnie z naszymi potrzebami.
Po dokonaniu zmian uruchomiłem skrypt /etc/postfix/post-instal oraz /etc/postfix/post-setup, w wyniku czego pojawił się komunikat, że zakończono ustawienia Postfixa. Do pliku /etc/rc.d/rc.local dopisałem nowe linie, o treści:

/usr/sbin/saslauthd -a shadow
/etc/rc.d/rc.postfix start
Po restarcie systemu są uruchomione poniższe procesy:
Klienta pocztowego Thunderbird można prosto skonfigurować do pracy z Postfixem. Widać to na poniższych obrazkach:
Takie proste ustawienia wystarczają do wysyłania poczty. Problem pojawia się, gdy chcemy używać programu Kmail, który domyślnie integruje się z Sendmailem.

do góry 2005.11.24