Recovery Is Possible - R*I*P


Recovery Is Possible w wersji 2.9, w skrócie R.I.P jest dystrybucją ratunkową pracująca w trybie tekstowym i graficznym. Do tworzenia partycji i zmiany ich rozmiarów służy program Gpart, a do tworzenia obrazów partycji program Partimage. Utworzoną partycję można zapisać na innej partycji dysku typu ext3, reiserfs, fat32 i ntfs. Aby podmontować np. partycję E:\\ - ntfs z windowsXP do katalogu np. home, należy wydać polecenie:
ntfsmount /dev/hda6 /home
co zamontuje ją w trybie do zapisu. Można to wykorzystać do archiwizacji danych lub do zapisania obrazu partycji, którą potem wypalimy na DVD.
Podany poniżej przykład pokazuje jak zrobić obraz partycji WindowsXP - ntfs znajdującej się na dysku hda6 - E:\ o rozmiarach 13,61GB/7,41GB, na partycję hda4 - ext3.

Tworzenie obrazów partycji:
Odtwarzanie partycji z obrazów na dysku twardym:

Mam kilka uwag co do w/w procesów:

Płyta ratunkowa z dystrybucja R.I.P jes dobrą alternatywą dla programów komercyjnych w stylu Norton Ghost i innych. Drobny mankament w postaci niemożności zastosowania kompresji dla partycji ntfs z WinXP lub fat32 z Win98, na partycje ext3, nie jest taki ważny przy zaletach tej dystrybucji.
Ja osobiście nie stosuję kompresji, gdyż spotkałem się z przypadkiem, w którym partycja hda3-ext3 zapisana na hda4-ext3 z kompresja gzip nie dała się odtworzyć. Pokazywany był błąd w systemie plików na hda3.

do góry 2006.07.27