Obrazy partycji


Przy tworzeniu obrazu partycji (sda5) z systemem plików ext3 używałem programu Partimage, który dobrze spełniał swoje zadanie. Niestety przy systemie plików ext4 program odmawiał współpracy. Utworzyłem więc skrypt powłoki o nazwie Backup.sh i Restore.sh. Zastosowanie kompresji do programu dd powoduje, że objętość kopii znacząco maleje. Dodatkowo nie ma ograniczeń co do systemu plików na dysku. Jest także robiona kopia MBR-u, przy czym wartość bs=446, a nie bs=512. Taki zapis pozwala na odtwarzanie obrazu na partycjach, których rozmiar uległ zmianie lecz ilość miejsca jest wystarczająca do rozpakowania obrazu.