Grub i Grub2


Menadżer startu Grub służy do uruchamiania systemów operacyjnych. Potrafi on rozpoznawać systemy plików, a robi to przez rozbicie całego procesu na trzy stopnie uruchamiania:

Zakładamy, że jest jeden dysk fizyczny i dwia systemy: na pierszej partycji Windows, a na drugiej Linux. W Grub mamy:
Dowolny obrazek można przerobić na startowy za pomocą sekwencji poleceń:

Start Linuksa w innej rozdzielczości (vga=...):

Głębia koloru 640x480 800x600 1024x768 1280x1024
256 (8 bit) 0x301 (769) 0x303 (771) 0x305 (773) 0x307 (775)
32k (15 bit) 0x310 (784) 0x313 (787) 0x316 (790) 0x319 (793)
65k (16 bit) 0x311 (785) 0x314 (788) 0x317 (791) 0x31A (794)
16M (24 bit) 0x312 (786) 0x315 (789) 0x318 (792) 0x31B (795)

Jeżeli w pliku /boot/grub/menu.list nie ma wpisów, to program Grub uruchomi się w trybie interaktywnym.

Jeżeli MBR został nadpisany to należy reinstalować Gruba. Ja robię to używająć dystrybucji live o nazwie R.I.P. Jeżeli nasz linux jest zainstalowany na partycji sda2 to należy postępować jak poniżej:

Aby zmienić kolejność butowania na Windows w menadżerze Grub2. należy edytować jego plik konfiguracyjny czyli /boot/grub/grub.cfg. Jest on w trybie tylko do odczytu i dlatego musimy mu nadać prawa do zapisu. Następnie zaznaczamy sekcję Windowsa zaczynającą się od ###BEGIN ...Windows...###END, robimy wytnij i wklejamy przed sekcją Linuksa. Dalej zamykamy plik i odbieramy mu prawa do zapisu. Jeżeli w przyszłośći będzie aktualizowany system i jądro, to całą procedurę nalezy powtórzyć.

Jeżeli tego pliku nie ma lub jest dla nas zbyt trudny, to należy wgrać program Grub Customizer. Program pobieramy sekwencją poleceń:
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
apt-get install grub-customizer

Uruchamiamy go poleceniem:
sudo grub-customizer.

obrazel

obrazek


do góry 2008.09.28