Esmtp - wysyłanie poczty zgodne z Sendmailem


Przy klientach pocztowych działających z konsoli potrzebny jest program do wysyłania poczty po protokole Smtp. Musi być on prosty w konfiguracji, a Sendmail i inne serwery pocztowe są do tego celu za duże. Takim kompromisem jest program Esmtp, który jest dostępny pod adresem http://esmtp.sourceforge.net.
Ze strony należy pobrać źródła libesmtp oraz esmtp , skompilować je standardowo i zainstalować. Następnie należy utworzyć dowiązanie symboliczne od pliku /usr/local/bin/esmtp do /usr/sbin/sendmail. To wystarczy, aby programy korzystające z Sendmaila uruchamiały Esmtp. Następnie musimy przekopiować plik sample.esmtprc (ze źródeł Esmtp) do /usr/local/etc/esmtprc i poddać go edycji. W tej chwili większość serwerów pocztowych pozwala na przesyłanie dalej listów pod warunkiem posiadania na nich konta mailowego.
Przykładowy wpis jest pokazany na poniższym zrzucie:Należy to rozumieć, że wszystie listy wychodzące z komputera maja ten sam adres nadawcy (sklep_metalowy@interia.pl), co jest dobrym rozwiązaniem w małej firmie.
W przypadku, gdy na komputerze jest kilku userów, majacych konta na wielu różnych serwerach, lepszym rozwiązaniem są indywidualne pliki konfiguracyjne .esmtprc (plik konfiguracyjny, globalny należy usunąć). Zawiera on kilka wpisów kont mailowych danego użytkownika, przy czym jeden jest domyślny. Np. user pierwszy ma wpisy serwera:


Klient pocztowy Mutt może pracować z tym programem, gdy ma w pliku konfiguracyjnym wpis set sendmail="/usr/local/bin/esmtp" lub set sendmail="/usr/local/bin/esmtp -v -X /tmp/esmtp.log". Można także używać klientów graficznych. Ja używam programu Kmail, którego ustawiam jak poniżej:Nie wszystkie serwery pozwalają na szyfrowanie. Aby to sprawdzic należy zanalizowac wypisy polecenia telnet poczta.interia.pl 25 i dalej po uzyskaniu połączenia ehlo poczta.interia.pl.

Widać z tego, że na onecie jest bez kodowania, a na interii z kodowaniem TLS. Ponieważ ja mam konto darmowe, TSL jest wyłączony.

do góry 2006.03.11