Dazuko i Klamav


Aby zainstalować moduł dazuko w Slackware-11.0 z jądrem 2.6.17.13 należy pobrać ten moduł i rozpakować go do dowolnego katalogu. Należy także zainstalować paczkę ze źródłem jądra 2.6.17.13. Dalej musimy wydać polecenie lsmod, w celu sprawdzenia, czy nie działa moduł capability. Jeżeli działa, to musimy go wyłączyć poleceniem:
# rmmod capability.
Dopiero teraz można skompilować źródła dazuko sekwencją poleceń:
  ./configure --disable-rsbac
  make
  make test
  make install

W katalogu /dev jest urządzenie dazuko o uprawnieniach root:root 660, a w katalogu /lib/modules/2.6.17.13/extra jest moduł dazuko.ko. Moduły możemy uruchomić sekwencją poleceń zachowując podaną kolejność:
  modprobe dazuko
  modprobe capability

Aby moduły ładowały się automatycznie należy dopisać do pliku /etc/rc.d/rc.local następujące polecenia:
  /sbin/rmmod capability
  /sbin/modprobe dazuko
  /sbin/modprobe capability
  /bin/chown root:clamav /dev/dazuko
Należy jeszcze dodać do grupy clamav użytkowników i to wystarczy, aby autoskanowanie było dla nich dostępne.

do góry 2006.06.24