OSS - system dźwięku


Open Sound System (OSS) jest to system obsługi dźwięku dla Linuksa i UNIX w jądrach do wersji 2.4 włącznie. Został on zastapiony systemem ALSA. Dostarcza moduły jądra ze sterownikami kart dźwiękowych oraz potrzebne biblioteki.2014, 2008.11.15