Urządzenia sieciowe modelu ISO/OSI


Brama (ang. gateway) jest to urządzenie sieciowe, za pomocą którego komputery z sieci lokalnej łączą się z komputerami w innych sieciach.

Tradycyjnie definiuje się bramę jako "Komputer działający również z innymi protokołami i w innych warstwach sieciowych". Brama może również odbierać pakiety, sprawdzać protokoły w nich zawarte i interpretować je na poziomie aplikacji. Tak robi serwer pośredniczący (serwer proxy).

Połączenie internetowe można udostępniać na dwa różne sposoby: Urządzenia sieciowe pracują w warstwach:


2014.11.21