Ifconfig - zarządzanie interfejsem sieciowym (przewodowym)


Aby skonfigurować połączenie sieciowe za pomocą polecenia ifconfig należy wykonać poniższe czynności:

Serwer proxy należy skonfigurować w programach klienckich, a dla programów konfigurowanych globalnie (np. Akregator) w Centrum Sterowania KDE.

do góry