ERP - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa


Z Wikipedii i z internetu.
ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) jest to termin określający klasę systemów informatycznych, na które składa się zbiór współpracujących ze sobą aplikacji (modułów).

do góy