Cloud Computing


Cloud Computing jest to technologia dająca nam możliwość wykonywania pracy ze swoimi dokumentami w dowolnym miejscu i z każdego komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową.
Innymi słowy jest to nowy rodzaj sprzedaży i markrtingu oprogramowania lub usług. Nie występuje potrzeba instalowania programów użytkowych na dysku twardym, a co za tym idzie nie musimy kupować licencji na oprogramowanie, ani aktualizacji tych programów. Czasami trudno jest jednoznacznie określić czy dana usługa mieści się z zakresie cloud computingu. Na przykład, czy sklepy internetowe lub Alegro należą do tej kategorii. Raczej nie, bo oprogramowania tego typu usług nie da się zainstalować na dysku i korzystać z niego. Z drugiej strony "jest to technologia dająca nam możliwość wykonywania pracy z programem lub usługą ... w dowolnym miejscu i z każdego komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową". Jak widać definicja jest płynna. Jeszcze trudniej jest zdefiniować serwisy społecznościowe takie jak Nasza klasa. Sama usługa nie jest zaliczana do cloud computingu, ale jej płatne usługi już są. Typowymi klasycznymi usługami są serwisy oferujące:

Widzimy , że do cloud computingu dochodzą coraz to nowe typy programów i prawdopodobnie granice definicji zostaną zatarte, a pod tym pojęciem będziemy rozumieć wszystkie usługi oferowane nam przez internet - tak jak to było w przypadku terminu "Malware".

Między innymi firma Google oferuje nam takie usługi.


Google Dokumenty jako przykład powyższej technologii:
do góry