Ćwiczenia z użyciem notatnika


Formatowanie tekstu - podstawy
Formatowanie tekstu - znaki specjalne
Formatowanie tekstu - osadzanie kodu html-a w pliku html
Formatowanie tekstu - osadzanie strony internetowej w ramce tabeli
Formatowanie tekstu - hiperlinki od miniatur do zdjęć
Formatowanie tekstu - hiperlinki od miniatur i napisów do zdjęć
Formatowanie tekstu - hiperlinki do miejsc w tym samym dokumencie
Formatowanie tekstu - listy numerowane i wypunktowane
Css - kolory
Css - fonty
Css - style zdefiniowane w head
Css - formatowanie tekstu
Css - oblewanie zdjęć tekstem
Css - oblewanie tabeli tekstem
Css - formatowanie tabeli
Css - listy numerowane i wypunktowane
Css - zawijanie tekstu w listach
Css - strona wycentrowana
Css - definiowanie kursora
Css - grupowanie selektorów
Css - pseudoklasy
Css - pseudoelementy
Css - selektory kontekstowe
Css - selektory uniwersalne, potomne i przystające
Css - selektory atrybutów
Css - strona z nieruchomym "menu"
Css - strona z trzema ramkami
Css - strona z trzema ramkami i ramką pływającą

Ćwiczenia z użyciem edytora


Graficzne menu z podmianą grafiki po najechaniu myszką
JavaScript - ucieczka z cudzej ramki
JavaScript - wysyłanie e-maila
JavaScript - wysyłanie e-maila, wersja z przyciskiem
JavaScript - przesuwający się tekst
JavaScript - prosta galeria grafiki
JavaScript - proste menu wyboru linków
JavaScript - wyświetlanie daty
JavaScript - galeria zdjęć
JavaScript - filmy w formacie flv
JavaScript - otwieranie dwóch hiperlinków jednym kliknięciem
Serwer WWW - pakiet Krasnal
Klient Ssh i Ftp - program WinSCP
Osadzanie plików multimediów - flasha-a, filmów i dźwięków
Walidacji kodu html-a - program Microsoft Share Point

Wymagania na pracę zaliczeniową z Html-a i Css-a