Scribus - narzędzie DTP


Scribus jest to darmowy program do komputerowego (cyfrowego) składu tekstu do druku - DTP. Wydawany jest na licencju GNU GPL. Jest to darmowy odpowiednik programów Adobe PageMaker, QuarkXPress lub Adobe InDesign. Poniżej jest przedstawione prosty przykład tworzenia strony z gotowych materiałów, czyli ze zdjęć i tekstu zawartego w pliku edytora tekstu:


do góry